Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập - Quốc Khánh 2 - 9 - 1945

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét